Norges Bank

Minnemynter

Norges Bank utgir to typer mynter for å markere viktige kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser:

  1. Jubileums- og minnemynter med hjemmel i § 16 i sentralbankloven. Disse er gull- og/eller sølvmynter, og regnes ikke som sirkulasjonsmynt.
  2. Sirkulasjonsmynt med spesialpreg med hjemmel i § 13 i sentralbankloven, som er den generelle lovhjemmelen for utgivelse av mynter.

Jubileums- og minnemynter i gull og sølv skiller seg fra andre norske mynter i både preg og form. Disse myntene er likevel et tvungent betalingsmiddel i likhet med andre norske mynter. Ved utgivelse av slike mynter kan det bestemmes at de skal settes i omløp til en kurs over pålydende verdi. Differansen mellom pålydende verdi og overkursen kan da bli disponert til et allmennyttig formål.

Sirkulasjonsmynter med spesialpreg er utgitt av Norges Bank ved enkelte anledninger siden 1975. Disse har hatt identiske tekniske spesifikasjoner og samme pålydende verdi som den tilsvarende ordinære sirkulasjonsmynten, mens preget kan være forskjellig på en eller begge sider.

Minnemynter utgitt av Norges Bank

Publisert 19. januar 2018 10:00
Sist redigert 30. januar 2015 08:28
Publisert 19. januar 2018 10:00
Sist redigert 30. januar 2015 08:28