Norges Bank

Minnemynter

Norges Bank utgir to typer minnemynter for å markere viktige kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser:

  1. Jubileums- og minnemynter i gull- og/eller sølv
  2. Sirkulasjonsmynt med spesialpreg

Begge typer minnemynter gis ut med hjemmel i § 3-4(1) i sentralbankloven, som er den generelle lovhjemmelen for utgivelse av mynter.

Jubileums- og minnemynter i gull og sølv skiller seg fra andre norske mynter i både preg og form. Disse myntene er likevel et tvungent betalingsmiddel i likhet med andre norske mynter. Ved utgivelse av slike mynter kan det bestemmes at de skal settes i omløp til en kurs over pålydende verdi. 

Sirkulasjonsmynter med spesialpreg har identiske tekniske spesifikasjoner og samme pålydende verdi som den tilsvarende ordinære sirkulasjonsmynten, mens preget kan være forskjellig på en eller begge sider.

Minnemynter utgitt av Norges Bank

Sist endret 19. juni 2020 13:20
Sist endret 19. juni 2020 13:20