Norges Bank

Minnemynter

Norges Bank utgir to typer minnemynter for å markere viktige kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser:

  1. Jubileums- og minnemynter i gull- og/eller sølv
  2. Sirkulasjonsmynt med spesialpreg

Begge typer minnemynter gis ut med hjemmel i § 3-4(1) i sentralbankloven, som er den generelle lovhjemmelen for utgivelse av mynter. Sirkulasjonsmynter med spesialpreg har identiske tekniske spesifikasjoner og samme pålydende verdi som den tilsvarende ordinære sirkulasjonsmynten, mens preget kan være forskjellig på en eller begge sider.

Jubileums- og minnemynter i gull og sølv skiller seg fra andre norske mynter i både preg og form. Ved utgivelse av slike mynter kan det bestemmes at de skal settes i omløp til en kurs over pålydende verdi. Disse myntene er likevel et tvungent betalingsmiddel i likhet med andre norske mynter.

Minnemynter i gull og sølv brukes svært sjelden som betalingsmiddel, og det kan være ukjent og lite praktisk for butikker og andre å motta slike mynter ved betalinger. Minnemynter i gull og sølv kan derfor ved behov veksles til pålydende verdi ved Norges Banks hovedkontor i Oslo eller ved forsendelse via post. Vennligst avtal veksling ved å sende en e-post til KBkontroll@norges-bank.no.

Minnemynter utgitt av Norges Bank

Sist endret 22. mars 2023 10:20
Sist endret 22. mars 2023 10:20