Norges Bank

Magnus Lagabøtes landslov. 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg (2024)

I 1274 fikk Norge som et av de første kongerikene i Europa en landsomfattende lov. Den var utformet av kong Magnus 6. Håkonsson Lagabøte, og ble vedtatt på alle lagtingene rundt omkring i landet. Landsloven erstattet de gamle landskapslovene, og sørget for at reglene for blant annet eiendomstvister og straff for forbrytelser ble like i alle landsdeler. Landsloven opphørte som gjeldende rett i 1687, men enkelte prinsipper og formuleringer står fortsatt i dagens norske lovverk.

1. februar 2024 utga Norges Bank en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg for å markere 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Mynten er tvungent betalingsmiddel, og utgis til pålydende verdi.

 

Motiv

Norges Bank inviterte fem deltakere til en konkurranse om å utforme jubileumsmotivet på myntens bakside. Vinneren ble Michael Guilfoyle med motivet «Segl». I sin vurdering skriver juryen blant annet at «Motivet er fint modellert og i god harmoni med et middelaldersk stiluttrykk. (..) Motivet og utformingen binder sammen middelalder og nåtid, og skaper rike assosiasjoner til kongen, rettssystemet og lovgivningen.»

Utforming og tekniske data:

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: Cu 81 %, Zn 10 %, Ni 9 %
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: Kunstnerens signatur IAR. Under portrettet: Årstallet 2024 med initialene til Norges Bank i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Myntmotivet er en moderne omarbeiding av Magnus Lagabøtes ryttersegl (1278), som viser en ridende konge med løftet skålvekt. Tolv prikker representerer lagrettens medlemmer. Teksten «MAGNUS LAGABØTES LANDSLOV 750 ÅR» er benyttet som omskrift. Valørangivelsen (20 KR) er plassert under hesten. Designerens signatur, MJG, er plassert til venstre på myntflaten. 

Myntens revers er utformet av myntdesigner Michael Guilfoyle.

Det vil ikke bli produsert 20-kronemynter med ordinært preg i 2024.

Publisert 1. februar 2024 10:00