Norges Bank

Statsgjeld

Norges Bank forvalter statsgjelden i henhold til et mandat fastsatt av Finansdepartementet.