Norges Bank

Pengepolitikk

Vi setter styringsrenten for å sikre en lav og stabil prisvekst i Norge.

Styringsrenten

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Inflasjon

Målet for pengepolitikken er at den årlige veksten i konsumprisene er nær 2 prosent over tid.

Regionalt nettverk

Fire ganger i året intervjuer vi ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Produksjonsgap

Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i produksjon og sysselsetting tillegges vekt.