Norges Bank

Pengepolitikk

Vi setter styringsrenten for å sikre en lav og stabil prisvekst i Norge.

Inflasjon

Målet for pengepolitikken er at den årlige veksten i konsumprisene er nær 2 prosent over tid.

Produksjonsgap

Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i produksjon og sysselsetting tillegges vekt.