Norges Bank

Finansiell stabilitet

Samfunnet er avhengig av et stabilt og velfungerende finansielt system for at vi skal kunne betale, spare og låne penger. Systemet må være sikkert, effektivt og tåle forstyrrelser uten å bli satt ut av spill. Finanskrisen viste at kostnadene ved finansiell ustabilitet er store. Det skjer et løpende arbeid både nasjonalt og internasjonalt for å gjøre institusjoner og markeder mer robuste overfor økonomiske forstyrrelser.