Norges Bank

Finansiell stabilitet

Samfunnet er avhengig av et stabilt og velfungerende finansielt system for at vi skal kunne betale, spare og låne penger. Systemet må være sikkert, effektivt og tåle forstyrrelser uten å bli satt ut av spill. Norges Bank er kjernen i dette systemet, og utfører oppgaver som motvirker ubalanser og bidrar til at systemet er stabilt og effektivt.