Norges Bank

Sedler og mynter

Norges Bank har ansvaret for å utstede pengesedler og mynter. Dette innebærer å fastsette sedlenes og myntenes pålydende og utforming.

Ny seddelserie

18. oktober 2018 ble den nye 50- og 500-kroneseddelen lansert. De gamle utgavene kan brukes på vanlig måte frem til og med 18. oktober 2019.