Norges Bank

Sedler og mynter

Norges Bank har ansvaret for å utstede pengesedler og mynter. Dette innebærer å fastsette sedlenes og myntenes pålydende og utforming.

Ny seddelserie

14. november lanseres ny 1000-kroneseddel. Den nye seddelserien vil med det være komplett. Utgående utgave av 1000-kroneseddelen kan brukes på vanlig måte frem til og med 14. november 2020.