Norges Bank

Seddelserie utgave VIII

Den nye seddelserien, utgave VIII, ble introdusert 2017-2019.