Norges Bank

Seddelserie utgave VIII

Den nye seddelserien, utgave VIII, er komplett og ble introdusert 2017-2019.