Norges Bank

Hvorfor nye sedler?

Når du mottar eller gir fra deg en norsk seddel, skal du alltid være trygg på to ting: Seddelen er ekte, og den er verdt sin pålydende verdi. Det er Norges Banks ansvar å ivareta denne tryggheten.

Den teknologiske utviklingen innebærer at falsknere får bedre metoder for å etterlikne ekte sedler. Derfor må sentralbankene utvikle mer avanserte sikkerhetselementer.

De siste årene har mange av landene rundt oss gitt ut nye og sikrere sedler. Seddelforfalskning er heldigvis lite utbredt i Norge. Men dersom våre sedler blir dårligst i klassen, risikerer vi at forfalskning blir et problem.

Norges Bank har ansvaret for at norske sedler fungerer effektivt som betalingsmiddel. Da må det blant annet være enkelt for deg å kunne skille mellom ekte og falske sedler.

For at du også i framtiden skal kunne stole på at seddelen i hånden din er ekte, har vi laget nye sedler som er sikrere enn noen gang.

Men er ikke Norge snart et kontantfritt samfunn?

Kontantenes andel av den samlede pengemengden i økonomien er synkende. Likevel er det ikke gitt at kontopenger helt vil erstatte sedler og mynter. Det er nemlig dine valg som avgjør.

Sedler og mynter var viktige nyvinninger da de ble introdusert, og bidro til å gjøre datidens betalinger mer effektive og sikre. I dag er det digitale løsninger som representerer nyvinningene når penger skifter eier.

Samtidig har verdien av sedler og mynter i omløp vært stabil de siste 10 årene. For mange av oss er kontanter fortsatt en del av hverdagen. Og kontanter har noen unike egenskaper som ingen andre betalingsmidler har (se under).

Det er et godt prinsipp at du selv kan bestemme hvilket betalingsmiddel du ønsker å benytte. Så lenge det er etterspørsel etter norske sedler og mynter, vil Norges Bank sørge for at de er tilgjengelige, at de har god nok kvalitet og at det er lett å skille ekte fra falske.

Til syvende og sist er det altså du som bestemmer om vi går mot et kontantfritt samfunn eller ikke.

Kontanter har unike egenskaper

Det er forskjell på penger. Kontanter i form av norske sedler og mynter er en fordring på Norges Bank. Penger i banken – såkalte kontopenger – er en fordring på banken din.

Du kan alltid være trygg på at du kan betale for deg med Norges Banks sedler og mynter i Norge. Norges Bank garanterer for pengenes verdi.

Når pengeverdien er knyttet til fysiske sedler og mynter, kan verdien overføres personlig og umiddelbart til mottaker. Betalingen skjer på det tidspunktet og på det stedet du bestemmer, helt uavhengig av andre systemer eller aktører.

Det er enkelt å betale for seg ved å overføre kontopenger elektronisk fra en bankkonto til en annen. Men for folk som ikke har en bankkonto, kan kontanter være eneste alternativ for å få betalt.

Selv om du disponerer en bankkonto, vil det kunne oppstå situasjoner der det er vanskelig eller umulig å betale med kontopenger. Det kan for eksempel skyldes at det elektroniske systemet er nede, at kortet eller mobilen din ikke virker, eller andre forhold hos banken eller mottakeren. I slike situasjoner har kontanter en viktig rolle som et alternativ. 

Publisert 22. november 2016 10:00

03:05

Del 1 – Hvorfor trenger vi nye sedler? (3 min)

Publisert 22. november 2016 10:00