Norges Bank

Opphavsrett og ansvar

Norges Bank har opphavsretten til domenenavnet www.norges-bank.no og til innholdet på nettstedet, med mindre annet er angitt i det enkelte tilfellet. Opphavsretten omfatter alt materiale som er publisert på denne internettadressen, selv om materialet i ettertid er slettet eller endret av Norges Bank.

Norges Bank gjør oppmerksom på at det kan forekomme feil på nettsidene. Norges Bank påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjon som er gjort tilgjengelig på Norges Banks nettsted eller på sider som det blir henvist til. Dette gjelder all informasjon, også rente-, statistikk og valutainformasjon. Norges Bank påtar seg heller ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade som kan oppstå som følge av at slik informasjon er ukorrekt, ufullstendig eller misvisende.

Med de begrensninger som følger i neste avsnitt og forutsatt at ikke annet fremgår på Norges Banks nettsider (på grunn av tredjemanns rettigheter eller andre grunner) er det tillatt å kopiere materiale fra Norges Banks nettsider - både elektronisk og i papirform - dersom Norges Bank oppgis som kilde. Det er også tillatt å opprette lenker til bankens nettsider dersom hele Norges Banks nettdesign er beholdt. Merk for øvrig de særskilte reglene som gjelder for gjengivelse av sedler.

Følgende begrensning gjelder i adgangen til kopiering og til å opprette lenker:

  • Det er ikke tillatt å gjøre endringer i  materialets og nettsidenes innhold
  • Det må ikke benyttes lenker som plasserer Norges Banks nettsider innenfor rammene av en annen nettside ("frames")
  • Lenker må ikke benyttes i reklameøyemed eller andre kommersielle formål.
Sist endret 22. august 2013 10:17