Norges Bank

Nyheter / foredrag / brev

IMF med ny vurdering av norsk økonomi

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører jevnlig for alle sine medlemsland vurderinger av den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken (Artikkel IV-konsultasjoner).

Nyhet
28. juni 2024 10:05

Valutatransaksjonar i juli 2024

Noregs Bank vil kjøpe valuta på vegner av staten tilsvarande 400 millionar kroner kvar dag i juli 2024.

Pressemelding
28. juni 2024 10:00

Alle nyheter

Publikasjoner

Alle publikasjoner