Norges Bank

Nyheter / foredrag / brev

Styringsrenten uendret på 1,50 prosent

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

Pressemelding
23. januar 2020 10:00

Publikasjoner