Norges Bank

Nyheter / foredrag / brev

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har gitt råd til Finansdepartementet om å øke bufferkravet til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022.

Pressemelding
17. juni 2021 10:00

Publikasjoner

Bankplassen fagblogg

Norges Banks videoarkiv

Norges Bank samler de fleste videoer banken publiserer i et eget videoarkiv

Gå til videoarkivet