Norges Bank

Nyheter / foredrag / brev

Lavere omsetning i det norske valutamarkedet, men høyere omsetning i markedet for OTC rentederivater

Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i det norske valutamarkedet i april 2019 var på 30 milliarder amerikanske dollar, et fall på 25 prosent fra april 2016. For OTC rentederivater steg den gjennomsnittlige daglige omsetningen med 60 prosent, til 6,5 milliarder amerikanske dollar. Dette fremgår av en undersøkelse av aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet som Norges Bank gjennomførte i april i år. Undersøkelsen er en del av et internasjonalt fellesprosjekt i regi av Bank for International Settlements (BIS).

Pressemelding
16. september 2019 18:00

Publikasjoner