Norges Bank

Nyheter / foredrag / brev

Styringsrenten settes opp til 4,25 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 20. september å sette styringsrenten opp fra 4,0 til 4,25 prosent.

Pressemelding
21. september 2023 10:00

Alle nyheter

Publikasjoner

Alle publikasjoner