Norges Bank

Nyheter / foredrag / brev

Økonomiske perspektiver

Tale av sentralbanksjef Ida Wolden Bache til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, Oslo 15. februar 2024.

Foredrag Årstale
15. februar 2024 18:00

Alle nyheter

Publikasjoner

Alle publikasjoner