Norges Bank

Nyheter / foredrag / brev

Råd om krav til systemrisikobuffer

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å holde kravet til systemrisikobuffer i bankene uendret på 4,5 prosent.

Brev
8. mai 2024 10:00

Alle nyheter

Publikasjoner

Alle publikasjoner