Norges Bank

Nyheter / foredrag / brev

Styringsrenten settes opp til 3 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3 prosent.

Pressemelding
23. mars 2023 10:00

Alle nyheter

Publikasjoner

Alle publikasjoner