Norges Bank

Nyheter / foredrag / brev

Valutatransaksjonar i mars 2021

Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 1700 millionar kroner kvar dag i mars 2021.

Pressemelding
26. februar 2021 10:00

Publikasjoner