Norges Bank

Om Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet. Banken forvalter også Statens pensjonsfond utland og bankens egne valutareserver.

Kontakt:

Sentralbord: 22 31 60 00
Pressetelefon: 21 49 09 30

Strategi 25

En verden i endring byr på krevende problemstillinger for både sentralbanken og Norges Bank Investment Management. Norges Banks strategier viser våre viktigste prioriteringer de tre neste årene.

Karriere

Se ledige stillinger og lær mer om hvilke muligheter vi kan tilby.

Kunnskapssenteret

Norges Banks Kunnskapssenter er et interaktivt læringssenter med fokus på økonomi og er spesielt vinklet opp mot Norges Banks rolle og oppgaver i samfunnet. I kunnskapssenteret kan dere delta i spillet Horisont.

Klima og økonomi

Klimaendringer og tiltak for redusere klimaendringene påvirker norsk og internasjonal økonomi. Dermed påvirker de også Norges Banks kjerneoppgaver. Norges Bank jobber kontinuerlig med å integrere klimaendringer i våre analyser.