Norges Bank

Kunnskapssenteret

På grunn av Covid-19 holder Kunnskapssenteret midlertidig stengt. I stedet tilbyr vi nå foredrag for videregående skoler.

Tilbud om foredrag for vgs. skoler i Covid-19 situasjonen

Kunnskapssenteret har utviklet foredraget "Norges Banks rolle i en økonomisk krise", som skal være et tilbud for å bøte på at senteret for tiden ikke er åpent for besøk. Foredraget er myntet på de samme læringsmålene som Horisont-spillet i senteret, men er mer vinklet mot den krisesituasjonen vi står i nå.

Foredraget er en ca. 2 timers seanse med stor grad av interaktivitet og konkurranse i grupper.

Send oss en forespørsel til kunnskapssenteret@norges-bank.no for mer informasjon om tilbudet.

Kunnskapssenteret og Covid-19

På grunn av situasjonen med Covid 19-utbruddet holder Norges Banks kunnskapssenter midlertidig stengt. Det vil dessverre ikke være anledning til å booke besøk på våre nettsider inntil videre. Ta gjerne kontakt med oss på kunnskapsenteret@norges-bank.no om du har spørsmål. Oppdatert informasjon om situasjonen vil bli lagt ut på denne siden fremover.

Om Horisont

Lær om økonomi på en morsom måte med det interaktive spillet Horisont, som du finner i Norges Banks kunnskapssenter. Spillet bygger på læreplanen i samfunnsøkonomi i videregående skole samt Norges Banks rolle og oppgaver i samfunnet. Spillet passer også for studenter, bedrifter og organisasjoner.

02:31

Opplev Horisont

Se hvordan spillet Horisont spilles.

Praktisk informasjon

Varighet: 2,5 timer

Pris: Gratis (et måltid inkludert)

Tid: Hverdager kl 09.00 og 13.00

Antall: Maks 30 pers. per gruppe

Språk: Norsk eller engelsk

Sted: Bankplassen 2, Oslo