Norges Bank

Kort forklart

Fagdag for lærere

Norges Banks kunnskapssenter inviterer hvert år til seminar for lærere som underviser økonomi i videregående skole. Innholdet i programmet er knyttet opp til læringsmålene i samfunnsøkonomi og Norges Banks rolle og oppgaver i samfunnet.

Foto fra fagdag for lærere 2023

Påmelding til fagdag 11. april 2024

Påmelding skjer ved at du får tilsendt en invitasjon på epost. Du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt, alle foredragene vil strømmes. Hvis du ikke har mottatt invitasjon, men ønsker å delta, kan du sende en forespørsel til kunnskapssenteret@norges-bank.no Har du fått ny mailadresse siden sist, merk eposten «ny mailadresse».

Har du fått bekreftelse på din deltakelse og ønsker å benytte deg av reisetilskuddet kan du sende en søknad til kunnskapssenteret@norges-bank.no

Se foredrag fra fagdagen 2023

Relatert innhold