Norges Bank

Kort forklart

Fagdag for lærere

Norges Banks kunnskapssenter inviterer hvert år til seminar for lærere som underviser i økonomi i videregående skole. Innholdet i programmet er knyttet opp til læringsmålene i samfunnsøkonomi og Norges Banks rolle og oppgaver i samfunnet.

Se foredrag fra fagdagen 11. april 2024

57:07

Pengepolitisk rapport v/Ørjan Robstad og Tuva Marie Fastbø

38:24

Investeringsstrategien til Oljefondet v/John Tore Vatnar og Maren Elise Romstad

37:27

Den nykeynesianske modellen v/Nina Midthjell

Påmelding 2025

Påmelding skjer ved at du får tilsendt en invitasjon på epost. Du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt, alle foredragene vil strømmes. Hvis du ikke har mottatt invitasjon, men ønsker å delta, kan du sende en forespørsel til kunnskapssenteret@norges-bank.no Har du fått ny mailadresse siden sist, merk eposten «ny mailadresse».

Har du fått bekreftelse på din deltakelse og ønsker å benytte deg av reisetilskuddet kan du sende en søknad til kunnskapssenteret@norges-bank.no

Relatert innhold