Norges Bank

Kort forklart

Fagdag for lærere

Norges Banks kunnskapssenter inviterer hvert år til seminar for lærere som underviser økonomi i videregående skole. Innholdet i programmet er knyttet opp til læringsmålene i samfunnsøkonomi og Norges Banks rolle og oppgaver i samfunnet.

Foto fra fagdag for lærere 2023

Informasjon om neste års fagdag vil bli sendt ut på e-post og lagt ut på denne nettsiden i løpet av høsten 2023.

Se foredrag fra fagdagen 2023

Relatert innhold