Styringsrenten

0,75%
Gjeldende fra
21.09.2018

Neste rentebeslutning offentliggjøres 13. desember.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

8 220 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

Error occurred