Styringsrenten

0,50%
Gjeldende fra
18.03.2016

Neste rentebeslutning offentliggjøres 20. september.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

8 454 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

Error occurred