Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet og merverdi i kapitalforvaltningen

Aktuelt

Valutakurser

Valuta (kode)
Valutakurser

Her finner du også årsgjennomsnitt

Grafen viser siste 60 daglige observasjoner.

Sedler og mynter

Pengepolitikk

Pengepolitikken skal opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon

Finansiell stabilitet

Norges Bank skal bidra til at det finansielle systemet er robust og effektivt

Kapitalforvaltning

Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland og bankens egne valutareserver

Oljefondet

Norges Bank Investment Management (NBIM) står for den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet.

www.nbim.no

Valutareservene

Valutareservene er bankens beredskap i internasjonal valuta og skal kunne benyttes til transaksjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra hensynet til finansiell stabilitet og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser.

Undervisning

Her finner du ressurser til bruk i undervisning

Sentrale spørsmål for økonomien og det finansielle systemet – kort forklart

Hva er i grunnen penger? Hvorfor oppstår inflasjon? Og hvordan påvirker styringsrenten norsk økonomi? Er du nysgjerrig på spørsmål som dette kan Kort forklart være en god start.

Om Norges Bank