Styringsrenten

1,00%
Gjeldende fra
22.03.2019

Neste rentebeslutning offentliggjøres 9. mai.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

9 002 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

Error occurred