Norges Bank

Kort forklart
Kort forklart

Hvordan bruker vi penger til å betale?

Det er mange måter å betale på, men noen er mer populære enn andre. De siste årene har det skjedd store endringer i måten vi betaler på.

Illustrasjon av penger

I sin enkleste form kan betaling med penger gjøres fra hånd til hånd, ved å bruke sedler og mynter. Vi får endelig oppgjør på stedet, og trenger ikke involvere noen andre. For de fleste andre betalingsformer, trenger vi et samspill av flere aktører og lag med teknologi. Men når teknologien fungerer godt, blir den foretrukket av de fleste av oss.

Hvilken betalingsform er mest populær?

De fleste pengeoverføringer skjer i dag ved hjelp av betalingskort. I gjennomsnitt bruker vi nordmenn betalingskortene våre mer enn 500 ganger per år, og til sammen går det mer enn 2,8 milliarder kortbetalinger gjennom det norske betalingssystemet hvert år.

Men når vi som privatpersoner overfører penger oss imellom, foretrekker vi mobiltelefonen. Det er jo ikke så mange privatpersoner som går rundt med en kortautomat på seg, men de fleste har en mobiltelefon. Og til sammen overfører vi penger som straksbetaling via mobilen over 250 millioner ganger hvert år. Antallet mobiloverføringer øker for hvert år som går.

Hvilken betalingsform overfører mest penger?

Dersom vi ser på mengden penger som overføres, er det kontooverføring (også kalt girobetaling) som dominerer. For de fleste av oss gjelder dette betalinger vi gjennomfører via nettbank og mobilbank. Til sammen gjennomfører vi over 900 millioner slike transaksjoner per år, til en samlet verdi av nesten 25 000 milliarder kroner.

Så selv om antall kontooverføringer er vesentlig færre enn kortbetalingene, overføres mye mer penger på denne måten. Det gjennomsnittlige beløpet som overføres via kortbetaling er cirka 400 kroner, mens gjennomsnittbeløpet for kontooverføring er over 26 000 kroner.

Bruker vi fortsatt kontanter?

Selv om sedler og mynter brukes mindre enn før, er det fortsatt cirka 38 milliarder kroner i omløp. Ettersom en seddel eller en mynt kan brukes i flere transaksjoner før den er innom et registreringspunkt, er det vanskelig å måle hvor mye de brukes til å betale med. Men undersøkelser tyder på at andelen betalinger eller overføringer som gjøres kontant ligger på rundt 3 prosent.

Dette er en lav andel sammenlignet med de fleste andre land. Det norske betalingssystemet er dermed et av de mest digitale i verden.

Kort oppsummert

  • Kortbetalinger står for det største antallet pengeoverføringer
  • Kontooverføringer står for de største summene
  • Vi nordmenn bruker fortsatt kontanter, men andelen kontantoverføringer er blant de laveste i verden