Norges Bank

Kort forklart

Sentrale spørsmål og begreper i økonomien og det finansielle systemet - kort forklart