Norges Bank

Inflasjon

Når prisene stiger blir pengene våre mindre verdt. Dette kalles inflasjon.
For å opprettholde en stabil verdi på pengene våre har Norges Bank fått i oppdrag å holde inflasjonen lav og stabil over tid.

Ofte stilte spørsmål

Hva er det som påvirker inflasjonen mest nå?

Prisveksten har avtatt siden den var på sitt høyeste i fjor høst. Energiprisene har falt mye, men også prisene på en rekke andre varer og tjenester er lavere enn vi hadde ventet. Likevel er prisveksten fortsatt høy. Ser vi bort fra energiprisene, er inflasjonen nær 6 prosent. Energiprisene svinger mye, og fremtidsprisene indikerer at de vil øke igjen. Også i landene vi handler med, er prisveksten høy, men den er på vei ned.(Publisert 2. november 2023)

Hva tror Norges Bank inflasjonen vil bli fremover?

Internasjonalt er prisveksten på vei ned. Varehandelen mellom land flyter som normalt, og prisene på å frakte varer er tilbake på nivåene fra før pandemien. Lavere prisvekst på det vi importerer, vil etter hvert dempe inflasjonen også i Norge. 

Selv om det er krefter som nå bidrar til å dempe prisveksten, tror vi det vil ta tid før inflasjonen kommer ned til målet. Vi tror det vil være behov for å holde renten oppe en god stund fremover for å få prisveksten ned mot målet. Les mer om dette temaet i Norges Banks siste rentebeslutning. (Publisert 2. november 2023)

Hva vil det si at Norges Bank jobber etter et fleksibelt inflasjonsmål?

De politiske myndighetene har bestemt at Norges Banks oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal sentralbanken bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling over tid. 

Fleksibel inflasjonsstyring innebærer at sentralbanken kan avvike noe fra inflasjonsmålet på 2 prosent i en periode dersom hensynet til de andre målene tilsier at det vil være fornuftig.

Når sentralbanken setter renten, må den ofte balansere hensynet til inflasjonsmålet mot hensynet til at flest mulig skal være i jobb. 

Når inflasjonen er for høy, er det vårt ansvar å sørge for at inflasjonen kommer ned til 2 prosent. Samtidig vil vi unngå å heve renten mer enn det som er nødvendig for å få bukt med prisveksten.

Les deg opp

Gå mer i dybden

Undervisning

Test kunnskapene