Norges Bank

Tema: Inflasjon og pengepolitikk

Inflasjon – schminflasjon?

Hvorfor har vi ulike mål på inflasjon? Spiller det noen rolle hvilket mål vi bruker?

Se videoen, løs deretter oppgavene

Video:

01:48