Norges Bank

Tema: Inflasjon og pengepolitikk

Løs oppgaver

Oppgavene kan løses i grupper eller individuelt

Oppgave 1 - Diskusjonsoppgave

Konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er det vanligste målet på inflasjon. Men det er ikke det eneste.

  • Hvorfor har vi flere mål på inflasjon?
  • Hva skille de ulike målene fra hverandre?
  • Spiller det noen rolle hvilket mål på inflasjon vi bruker?

Forbered et innlegg eller en presentasjon som innledning til åpen diskusjon i klasserommet.

Oppgave 2 - Kreativ oppgave

Når SSB måler inflasjon, inkluderer byrået et stort antall varer og tjenester. Disse er gruppert i ulike konsumgrupper.

  • Kan vi visualisere en oversikt over de ulike konsumgruppene?
  • Hvordan kan vi illustrere både hva de ulike konsumgruppene inneholder og hvordan de er vektet i forhold til hverandre i den samlede indeksen?
  • Kan vi fremstille og sammenligne inflasjonsraten i flere ulike konsumgrupper over tid?

Lag utkast til illustrasjoner og visualiseringer som dere presenterer for klassen.

Oppgave 3 - Analyseoppgave

Hvor forskjellig er inflasjonen over tid for ulike mål på inflasjonen?

  • For hvilke konsumgrupper i konsumprisindeksen er prisveksten mest variabel?
  • Hvilke forskjeller er det på kjente, alternative konsumprisindekser over tid?
  • Kan vi bruke informasjon fra konsumgruppene til å si noe om hva som driver inflasjonen mest fra en periode til en annen?

Lag en rapport eller presentasjon som beskriver hva dere har funnet ut.