Norges Bank

Kort forklart
Kort forklart

Hvordan påvirker inflasjon deg?

Inflasjon reduserer den reelle verdien av alle pengene du har, enten du har spart dem, lånt dem eller tjener dem.

Illustrasjon av personlig økonomi

Hva skjer med sparepengene dine?

Dersom du har sparepenger på en bankkonto, vil selve beløpet stige med rentene du får utbetalt. Vi kaller dette den nominelle verdien. Men inflasjon vil redusere den reelle verdien av pengene, i form av hvor mye varer og tjenester du får kjøpt for dem. Jo høyere inflasjon, desto mer vil den reelle verdien bli redusert.

Hva skjer med gjelden din?

Selve lånebeløpet påvirkes ikke av inflasjon, men inflasjon vil redusere den reelle verdien av gjelden din. Særlig etter flere år med pris- og lønnsvekst vil verdien av en lånesum bli merkbart mindre sammenlignet med egen inntekt eller hva du får kjøpt for lånesummen. Det gjør det lettere å betale det opprinnelige lånet tilbake, men for å få kjøpt noe tilsvarende som du fikk for noen år siden, må du i dag låne mer.

Hva skjer med kjøpekraften din?

Inflasjon reduserer kjøpekraften din, ettersom den samme lønnen gir deg råd til færre varer og tjenester enn før. Dersom lønnsveksten din er høyere enn inflasjonsraten, vil du få økt kjøpekraft.

Hva er realrenter og reallønnsvekst?

Realrenter og reallønnsvekst er begreper som brukes mye når vi skal beskrive økonomisk utvikling. Disse begrepene forteller oss hva henholdsvis rentenivå og lønnsvekst er når inflasjon er trukket fra.

Dersom du får 1 prosent rente på pengene du har i banken, og inflasjonen er på 2 prosent, vil pengene i praksis bli mindre verdt selv om sparebeløpet øker. Realrenten på sparepengene er da negativ.

Dersom du får 1 prosent lønnsvekst, og inflasjonen er 2 prosent, vil lønnen din bli mindre verdt selv om beløpet du får utbetalt er større. Reallønnsveksten din er da negativ.

For at det skal lønne seg å ha sparepenger på konto, må realrenten være positiv. For at lønnsveksten skal gi deg økt kjøpekraft, må reallønnsveksten være positiv.

Kort oppsummert

  • Inflasjon reduserer den reelle verdien av pengene dine.
  • Det betyr at et bestemt pengebeløp gir deg færre varer og tjenester enn tidligere.
  • For at sparepengene dine eller lønnen din skal bli mer verdt, må de vokse mer enn inflasjonsraten.