Norges Bank

Kort forklart

Test kunnskapene med gruppespillet Helt sjef

Har dere det som skal til for å møte utfordringene og ta gode valg for økonomien?

Slik spiller dere

I dette spillet konkurrerer dere om hvem som er Helt sjef på et tema med tilknytning til Norges Banks samfunnsoppdrag. Foreløpig har vi ett tema: "Hva bør styringsrenten være?" Men vi planlegger flere.

For å spille trenger gruppeleder en pc med nettleser, lyd og skjerm som er synlig for alle. I tillegg trenger hver deltaker en nettleser på pc, nettbrett eller telefon. Spørsmål kommer på felles skjerm, og du bruker din egen skjerm til å svare.

For hvert tema utfordrer vi dere til å finne riktig svar på sentrale spørsmål for økonomien og det finansielle systemet.

Når det er diskusjon kan dere be om ordet. Og dersom ordet blir ditt kan du få poeng for aktiv deltakelse fra gruppeleder.

Til slutt får dere stemme over hvilken beslutning dere mener det er riktig å ta.

Veileder til "Hva bør styringsrenten være?"

Spilleder har en nøkkelrolle i å gjøre spillet til en god opplevelse. Rollen er særlig viktig for å få diskusjonen på slutten av spillet til å fungere godt.

I temaet "Hva bør styringsrenten være?" testes hver deltakers forståelse av viktige sammenhenger i norsk økonomi, og dere inviteres til diskusjon om dagens situasjon i økonomien før dere stemmer om hva dere mener styringsrenten bør være.

For å gjøre diskusjonen om dagens økonomiske situasjon så konkret og fokusert som mulig, kan det være hensiktsmessig å hente inn oppdaterte tall på sentrale økonomiske parametere i forkant. Dette arket gir innspill på noen slike parametere, og åpne felter til å fylle inn oppdaterte tall.

Last ned arket

Relatert innhold