Norges Bank

Klima og økonomi

Klimaendringer og tiltak for redusere klimaendringene påvirker norsk og internasjonal økonomi. Dermed påvirker de også Norges Banks kjerneoppgaver. Norges Bank jobber kontinuerlig med å integrere klimaendringer i våre analyser.

Miljøfyrtårn

todo. alternate text

I 2019 ble Norges Banks hovedkontor på Bankplassen 2 sertifisert som miljøfyrtårn.

Aktuelt

todo. alternate text

Workshop om klimaendringer og sentralbanker

Visesentralbank-sjef Ida Wolden Bache deltok på Workshop med nordiske visesentralbanksjefer 25. oktober 2021. 
Se video

Uttalelser og publikasjoner