Norges Bank

Klima og økonomi

Klimaendringer og tiltak for redusere klimaendringene påvirker norsk og internasjonal økonomi. Dermed påvirker de også Norges Banks kjerneoppgaver. Norges Bank jobber kontinuerlig med å integrere klimaendringer i våre analyser.

Miljøfyrtårn

Norges Banks hovedkontor på Bankplassen 2 er sertifisert som miljøfyrtårn.