Norges Bank

Miljøpåvirkning fra bankens drift

Norges Banks direkte klima- og miljøpåvirkning er i hovedsak knyttet til virksomhetens ordinære kontordrift og tjenestereiser.

Norges Bank er sertifisert som miljøfyrtårn. Sertifiseringen omfatter drift av hovedkontoret på Bankplassen 2. Dette gir tilgang til verktøy som støtter virksomheten i å måle og forbedre miljøprestasjoner. Banken ble resertifisert som Miljøfyrtårn i første kvartal 2022. Denne sertifiseringen inkluderte i tillegg bransjekriteriene for bank og finans.

Sertifiseringen gjelder bankens arbeid innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, inkludert måltall og tiltak for å redusere miljøpåvirkningen fra hovedkontoret. 

Norges Bank arbeider kontinuerlig med å finne mer miljøvennlige måter å drive virksomheten på. De viktigste pågående tiltakene for å redusere utslipp er fortsatt bruk av videokonferanser fremfor tjenestereiser med fly, utskifting av ventilasjonsaggregater til mer energieffektive versjoner og utvide miljøkrav i alle relevante anskaffelser.

 

Sist endret 12. august 2022 09:00
Sist endret 12. august 2022 09:00