Norges Bank

Historie

Norges Bank ble etablert i 1816. Her finner du høyedpunkter fra sentralbankens over 200 år lange historie.

Sølvskatten

Sølvskatten var med å etablere Norges Bank, og er en vanlig betegnelse for det tvungne innskudd som ble utskrevet i 1816 for å skaffe et grunnfond på 2 millioner speciedaler til den nyopprettede Norges Bank.