Norges Bank

Historisk monetær statistikk for Norge

Historiske dataserier for konsumpriser, huspriser, BNP, valutakurser m.m.

De fleste dataseriene går tilbake til årene like etter at Norges Bank ble etablert i 1816, med unntak av seriene for lønn og konsumpriser som går tilbake til henholdsvis 1726 og 1516.

Databasen inneholder tall for konsumpriser, huspriser, nominell lønn, kortsiktige og langsiktige renter, aggregerte tall for pengemengde og kreditt, inkludert samlede utlån fra spare- og forretningsbanker, statsbanker og Norges Bank, BNP og underkomponenter i faste og løpende priser, valutakurser og aksjekursindekser.

Disse seriene har stor betydning for prisstabilitet og finansiell stabilitet som er kjerneområdene til sentralbankene.

Dataseriene publiseres på engelsk

Sist endret 8. mars 2022 14:20