Norges Bank

Sentralbanksjefar

I 1892 fekk direksjonen fast formann. I 1985 vart nemninga hovudstyre innførd, og leiaren av hovudstyret fekk tittelen sentralbanksjef.

Leiarar av direksjonen/hovudstyret sidan 1893 har vore:

Bomhoff

 

1893 - 1920 Karl Gether Bomhoff

Rygg

 

1920 - 1946 Nicolai Rygg

Ræstad

 

Arnold C. Ræstad var formann i Londondireksjonen 1940-45

Jahn

 

1946 - 1954 Gunnar Jahn

Brofoss

 

1954 - 1970 Erik Brofoss

Getz Wold

 

1970 - 1985 Knut Getz Wold

Skånland

 

1985 - 1993 Hermod Skånland

Moland

 

1994 - 1995 Torstein Moland

Storvik

 

1996 - 1998 Kjell Storvik

Gjedrem

 

1999 - 2010 Svein Gjedrem

Olsen

 

2011 - februar 2022 Øystein Olsen

 

Mars 2022 - Ida Wolden Bache

Sist endret 1. april 2022 09:30