Norges Bank

Strategi 25

En verden i endring byr på krevende problemstillinger for både sentralbanken og Norges Bank Investment Management. Norges Banks strategier viser våre viktigste prioriteringer de tre neste årene.

Norges Banks strategi

For å lykkes med samfunnsoppdragene, må vi forstå den økonomiske utviklingen og risikobildet og være rustet til å handle raskt.

Sentralbankens strategi

Strategien beskriver våre satsningsområder fremover og skal bidra til at vi løser sentralbankens samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Strategi for Norges Bank Investment Management

Strategien beskriver hvordan vi vil utnytte våre egenskaper som et stort fond med lang horisont for å oppnå høyest mulig avkastning. De ansatte, teknologi og prosesser sikrer at vi når målet. Se strategien på nbim.no