Norges Bank

Regelverk - sedler og mynter

Et utvalg av lover og regler vedrørende sedler og mynter i Norge.

Mer informasjon