Norges Bank

Sterkt skadd mynt

For at mynter i sirkulasjon skal kunne fungere effektivt må de kunne håndteres både maskinelt og manuelt på en hensiktsmessig måte. Det skal ikke være tvil om en mynt er ekte, og mottaker må være trygg på at mynten egner seg for videre bruk.

Mynt som er så sterkt skadde at de ikke lenger er tvungent betalingsmiddel, etter Forskrift om avgrensning av tvungent betalingsmiddel, kan nektes som betalingsmiddel. Slike mynter kan det søkes erstatning for i samsvar med Forskrift om erstatning for sterkt skadde eller bortkomne sedler og mynter.

Nærmere om krav til utseende

Etter § 2 i forskrift om avgrensning av tvungne betalingsmidler vil mynt som er deformert eller har større visuelle avvik fra ny mynt eller har vesentlig avvik i farge anses som sterkt skadet. Større visuelle avvik på mynten vil være:

  • svekket eller utydeliggjort preg, slik at en ikke lett kan se detaljene
  • at tall eller skrift ikke er tydelig lesbare
  • at den er deformert, dvs. kraftige hakk eller bøyer, eller på annen måte endret form (ikke rund, osv.).

Mynt i sirkulasjon bærer ofte tydelig preg av å ha vært i bruk, men mister av den grunn ikke sitt typiske utseende, en leser fortsatt all skrift og kan enkelt se detaljene i preget. Disse er fortsatt tvungent betalingsmiddel.

Illustrasjonsbilder sterkt skadd mynt

Sterkt skadd mynt kjennetegnes ved at motiv og skrift ikke lengre er tydelige eller mangler detaljer. Normalt har myntene da vært utsatt for noe annet enn vanlig bruk, som for eksempel høy varme, kjemikalier eller en mekanisk ytre påkjenning.

Nedenfor følger illustrasjonsbilder som viser eksempler på sterkt skadd mynt. Det er store variasjoner i skader på mynter og ofte har sterkt skadd mynt flere defekter samtidig. Bildene er derfor ikke uttømmende eller grensetilfeller, men viser bilder av tydelig sterkt skadd mynt, som ikke er tvungent betalingsmiddel.

5-, 1- og 20-krone mynt med svært utydelig preg, mange detaljer er forsvunnet og ikke alle tall og bokstaver er tydelig lesbare
5-, 10- og 20-krone mynt med kraftige hakk eller bøyer, myntene har mistet sin opprinnelige form.

 

 

Publisert 19. april 2022 11:00