Norges Bank

Seddel- og myntstatistikk

Tabellene publiseres i januar/februar. Årsrapporten beskriver Norges Banks rolle i kontantforsyningen og utviklingstrekk for kontanter i omløp. Rapporten publiseres normalt innen utgangen av juni hvert år.

Sedler og mynt - statistikk (tabeller)

Sist endret 23. juni 2020 18:30