Norges Bank

Setel- og myntstatistikk

Tabellane blir publisert i januar/februar. Årsrapporten beskriv Noregs Banks rolle i kontantforsyninga og utviklingstrekk for kontantar i omløp. Rapporten blir publisert normalt innan utgangen av juni kvart år.

Setlar og mynt - statistikk 2023 (xlsx)

Sist endret 3. mai 2024 13:00