Norges Bank

Setel- og myntstatistikk

Tabellane blir publisert i januar/februar. Årsrapporten beskriv Noregs Banks rolle i kontantforsyninga og utviklingstrekk for kontantar i omløp. Rapporten blir publisert normalt innan utgangen av juni kvart år.

Setlar og mynt - statistikk 2023 (xlsx)

Sist endret 1. februar 2024 10:00