Norges Bank

Digitale sentralbankpenger

Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. Det pågår et prosjekt i Norges Bank for å finne ut om dette skal innføres. 

DSP er en fordring på sentralbanken, på samme måte som sedler og mynter er det i dag. Til sammenligning er bankinnskudd fordringer på private banker. Fallende kontantbruk og muligheten for større strukturelle endringer i penge- og betalingssystemet gjør at Norges Bank vurderer om det er hensiktsmessig å utstede sentralbankpenger også i digital form for å sikre at publikum kan betale effektivt og sikkert i norske kroner også i fremtiden.

Webinar om Norges Banks arbeid med digitale sentralbankpenger

Norges Bank arrangerte et webinar om bankens arbeid med digitale sentralbankpenger 9. november 2020. 

Se plansjer fra webinaret her:

Status i arbeidet med digitale sentralbankpenger - Knut Sandal

Potential strategies for experimental testing of a Norwegian CBDC - Peder Østbye

Arbeidet med digitale sentralbankpenger i Norges Bank

I 2018 ga en arbeidsgruppe i Norges Bank en oversikt over forhold som bør vektlegges i en vurdering av om Norges Bank bør utstede DSP i tillegg til kontanter. 
Se rapporten Digitale sentralbankpenger (NB Memo 1/2018)

I 2019 så arbeidsgruppen nærmere på mulige formål for DSP og alternative utforminger for å oppnå formålene.
Se rapporten Digitale sentralbankpenger (NB Memo 2/2019)

DSP-prosjektet er nå i en tredje fase og har publisert en statusrapport for å informere om arbeidet, spre kunnskap og invitere til dialog.
Statusrapport – prosjekt i Norges Bank om digitale sentralbankpenger (NB Memo 2/2020)

 

Sist endret 6. november 2020 16:00
Sist endret 6. november 2020 16:00