Norges Bank

Samarbeid med andre aktører om DSP

Norges Bank samarbeider med en rekke norske og internasjonale aktører i arbeidet med å utrede DSP og eksperimentere med tekniske løsninger.

De fleste sentralbankene i verden driver med utredning eller testing av digitale sentralbankpenger. Så langt er det bare fire land som har innført en DSP som er tilgjengelig for et bredt publikum. I Europa er det ingen.

Norges Bank samarbeider med flere av sentralbankene som utreder DSP. Blant annet har vi sammen med Bank for International Settlements (BIS) og sentralbankene i Sverige og Israel utviklet og testet en prototype for internasjonale betalinger med DSP.  

Norges Bank deltar også i et nordisk prosjekt i regi av BIS som utreder hvordan DSP-løsninger kan benyttes til betalinger også i situasjoner der det ikke er kontakt mot systemet der publikums beholdninger av DSP er registrert. Slike funksjoner må være på plass dersom DSP skal fungere som beredskapsløsning.

Prosjekt Icebreaker - en ny arkitektur for grensekryssende betalinger med DSP 

Bank for international settlements om prosjekt Icebreaker

Sist endret 14. september 2023 14:00
Sist endret 14. september 2023 14:00