Norges Bank

Derfor utreder Norges Bank DSP

Vi arbeider for å sikre at det norske betalingssystemet også i fremtiden er sikkert og effektivt.

Vårt samfunnsoppdrag på betalingsområdet er å sikre at betalingssystemet også i fremtiden er sikkert og effektivt, og at det fortsatt skal være attraktivt for bedrifter og privatpersoner å betale i norske kroner.

Spørsmålet vi og mange andre sentralbanker har stilt oss, er om digitale sentralbankpenger (DSP) kan bidra til det.

Årsakene er flere:

  • Nye aktører og nye løsninger i betalingsmarkedet
  • Digital beredskap
  • Fallende kontantbruk

Norge er blant landene i verden der kontantbruken er lavest. Likevel er fysiske kontanter en viktig del av beredskapen. Spørsmålet er om det vil gjelde også i årene fremover. De digitale betalingsløsningene vi bruker i dag er dessuten tett sammenkoplet og sårbare for cyberangrep og teknisk svikt. Digitale sentralbankpenger, basert på løsninger som kan benyttes uavhengig av de betalingsløsningene vi kjenner i dag, kan bidra til å styrke beredskapen.

DSP kan også være en plattform for innovasjon i betalingssystemet. En slik plattform kan legge til rette for konkurranse om videreutvikling av betalingstjenester. Nye og attraktive betalingstjenester for norske kroner som utvikles på denne plattformen kan hindre at penger og betalingsfunksjoner flyttes over til nye arenaer, for eksempel kryptoaktiva eller et betalingssystem dominert av noen få store, globale aktører.

Fordi betalingssystemet er så viktig for at samfunnet skal fungere, er det avgjørende at vi har tilstrekkelig nasjonal styring og kontroll over organiseringen og driften. Sammen med andre samfunnsaktører må vi ivareta krav til sikkerhet, beredskap og effektivitet, og vi må påse at løsningene vi velger er med på å sikre finansiell stabilitet. Skulle nye typer penger få stor utbredelse, kan også vår mulighet til å drive en selvstendig pengepolitikk blir utfordret. 

I utredningen må vi også utforske de potensielt negative sidene ved DSP. I et totalitært regime vil et sentralisert digitalt system for betalinger kunne misbrukes, blant annet til å overvåke egne borgere. Derfor er det avgjørende at arbeidet med en eventuell norsk digital sentralbankpenge er godt forankret i demokratiske institusjoner, og med strenge innebygde begrensninger på innsamling og bruk av data - slik vi har på en rekke andre områder. 

Norges Bank har ikke konkludert med om vi skal anbefale å innføre DSP, og eventuelt med hvilken teknologi. Vi fortsetter å analysere muligheter og konsekvenser, og vi vil teste mulige løsninger. Oppdraget i den fasen vi er inne i nå er å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag. Den endelige beslutningen om DSP skal innføres i Norge, er det Stortinget som må ta. 

Sist endret 15. september 2023 14:00
Sist endret 15. september 2023 14:00