Norges Bank

Hva er digitale sentralbankpenger?

Digitale sentralbankpenger (DSP) er enkelt sagt en digital versjon av kontanter.

Du har kanskje ikke tenkt så mye over det, men i Norge har vi to typer penger: Sentralbankpenger og bankpenger. Sentralbankpenger er sedler og mynt, mens bankpenger er pengene du har stående på konto i banken. Mesteparten av pengene som er i omløp i samfunnet i dag, er utstedt av kommersielle banker.

Nå forsøker Norges Bank og en rekke andre sentralbanker i verden å finne ut om vi også burde tilby en digital versjon av kontanter. De kan ha noen av de samme egenskapene som det sedler og mynt har i dag, og de kan ha egenskaper som er mer avanserte. 

I likhet med kontanter, vil DSP være utstedt av Norges Bank. I praksis betyr det at du som innehaver av DSP har en risikofri fordring - et tilgodehavende - på staten. Hvis DSP blir et tvungent betalingsmiddel, slik kontanter er i dag, vil de kunne brukes i nær sagt alle betalingssituasjoner. 

Hvordan du vil møte DSP i det daglige er for tidlig å si, men det er nærliggende å tro at det vil bli mulig å benytte bankpenger og DSP om hverandre i de mest vanlige elektroniske betalingstjenestene. DSP vil dermed kunne benyttes til både vennebetalinger, i butikker og på nett.  

Det er også for tidlig å si hvilken teknologi som vil bli brukt, men teknisk er det mulig å bruke DSP til programmerbare betalinger, også kalt smarte betalinger. Det betyr at du som betaler kan bestemme at betalingen gjennomføres hvis, og bare hvis, en eller flere bestemte hendelser inntreffer. For eksempel kan du velge å gjennomføre betalingen av en bruktbil først når den er levert og prøvekjørt.

En av fordelene med DSP er at de kan styrke beredskapen i betalingssystemet. Det norske betalingssystemet er sikkert og effektivt i dag, men høy grad av digitalisering og sammenkobling gjør det sårbart for cyberangrep og teknisk svikt. Betalinger med DSP kan skje uavhengig av betalingsløsningene som bankene bruker, og gjøre hele betalingssystemet mindre sårbart.

DSP vil også kunne gjøre det billigere og mer effektivt å gjennomføre betalinger på tvers av landegrensene, ved at antall ledd i transaksjonskjeden reduseres.

Det er opp til politikerne å avgjøre om DSP bør innføres. Den beslutningen ligger fortsatt et godt stykke frem i tid. 

Sist endret 13. september 2023 14:00
Sist endret 13. september 2023 14:00