Norges Bank

Tema

Nyheter om digitale sentralbankpenger

 

Sluttrapport fra prosjektfase 4 (desember 2023)

En arbeidsgruppe i Norges Bank har gjennomført en fjerde fase av et utredningsprosjekt om digitale sentralbankpenger (DSP). Arbeidet bygger på rapportene fra de tre første fasene. Dette er sluttrapporten fra fjerde fase. Det publiseres også rapporter fra noen delprosjekter:

Delrapport om eksperimentell testing
Delrapport om konsekvenser for likviditetsstyringen og pengepolitikken
Delrapport om nødvendige lovendringer

Bankplassen Blogg: Om økt bruk av kryptovalutaer og risiko for valutasubstitusjon i Norge (August 2023)

Ragna Alstadheim i avdeling for finansiell stabilitet i Norges Bank skriver om risikoen for at en fremmed valuta tar over eller får en betydelig rolle som monetær måleenhet og transaksjonsmiddel i Norge.

Publisert 11. mars 2024 14:45