Norges Bank

Staff Memo, DSP

Digitale sentralbankpenger - konsekvenser for likviditetsstyringen og pengepolitikken

Serie:
Staff Memo
Nummer:
19/2023

Notatet drøfter mulige effekter av digitale sentralbankpenger (DSP) på likviditets- og pengepolitikken.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 18. desember 2023 14:00
Publisert 18. desember 2023 14:00