Norges Bank

Staff Memo

Innføring av digitale sentralbankpenger - Nødvendige lovendringer

Forfatter:
Helge Syrstad
Serie:
Staff Memo
Nummer:
4/2023

Innledning

Norges Bank har siden 2016 hatt et prosjekt gående om digitale sentralbankpenger (DSP). Prosjektet er nå inne i fjerde fase, og som del av denne fasen skal det gis en oversikt over hvilke nødvendige lovendringer som må gjøres for å kunne innføre DSP. For en oversikt over Norges Banks prosjekt om DSP kan det vises til bankens nettside om DSP. I dette notatet gis en vurdering av de lovendringene som må antas å være nødvendige for å kunne innføre DSP.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 10. februar 2023 13:30
Publisert 10. februar 2023 13:30