Norges Bank

Norges Bank Memo

Digitale sentralbankpenger – eksperimentell testing i prosjektfase 4

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
3/2023

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 18. desember 2023 14:00
Publisert 18. desember 2023 14:00