Norges Bank

Norges Bank Memo

Digitale sentralbankpenger - sluttrapport fra prosjektfase 4

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
2/2023

En arbeidsgruppe i Norges Bank har gjennomført en fjerde fase av et utredningsprosjekt om digitale sentralbankpenger (DSP). Arbeidet bygger på rapportene fra de tre første fasene. Dette er sluttrapporten fra fjerde fase. Det publiseres også materiale fra noen delprosjekter:

Les mer om digitale sentralbankpenger

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 18. desember 2023 14:00
Publisert 18. desember 2023 14:00