Norges Bank

Ofte stilte spørsmål om digitale sentralbankpenger

Få svar på de vanligste spørsmålene om DSP.

Er digitale sentralbankpenger en slags kryptovaluta?

Nei. Digitale sentralbankpenger (DSP) vil være utstedt av en sentralbank i den nasjonale pengeenheten, og verdien vil være garantert av staten i det aktuelle landet. Kryptovalutaer er utstedt av private og ofte uten en sentral aktør som garanterer for verdien. Teknologien bak vil imidlertid kunne ha noen fellestrekk. Blokkjeder, som blant annet Bitcoin bygger på, er en av teknologiene som testes i den norske DSP-utredningen. 

Er det bestemt at digitale sentralbankpenger skal innføres?

Nei. Innføring av DSP i Norge vil kreve at flere lover endres, og det er nødvendig med en demokratisk forankring. Derfor vil det være Stortinget som tar den endelige beslutningen om eventuelt å innføre av DSP. Den beslutningen ligger fortsatt et godt stykke frem i tid.  

Skal digitale sentralbankpenger erstatte kontanter? 

Nei. Vi legger til grunn at fysiske kontanter vil kunne sirkulere parallelt med DSP. Kontanter har noen egenskaper som de elektroniske betalingsinstrumentene ikke har, og som bidrar til et effektivt betalingssystem. For eksempel finnes det grupper i befolkningen som ikke har tilgang til eller har problemer med å bruke elektroniske betalingsinstrumenter. I et effektivt betalingssystem må også slike grupper kunne betale på en tilfredsstillende måte, for eksempel med kontanter. Det er bankenes oppgave å sørge for at kontanter er tilgjengelig for publikum. Norges Banks oppgave er å dekke bankenes etterspørsel etter kontanter.  

Kan digitale sentralbankpenger brukes til overvåkning?

Fordi du etterlater deg digitale spor når du betaler elektronisk, vil et eventuelt system for DSP i teorien kunne åpne for misbruk. Norges Bank legger i sine analyser vekt på at det ikke skal være mulig å for eksempel overvåke brukerne av DSP. Men på samme måte som for andre betalingsformer vil, det være behov for kontroller for å sikre at regler mot f.eks. hvitvasking overholdes.

Trenger vi digitale sentralbankpenger?

Formålet med Norges Banks DSP-utredning er å finne ut om DSP vil kunne bidra til at betalingssystemet er sikkert og effektivt også i fremtiden, og at det fortsatt vil være attraktivt å betale med norske kroner. Innen utgangen av 2025 vil vi ha et bedre grunnlag for å vurdere om DSP bør innføres.

Kan digitale sentralbankpenger brukes til betalinger til og fra utlandet?

Det er noe vi jobber med å finne ut av. Norges Bank har sammen med Bank for International Settlements (BIS) og sentralbankene i Sverige og Israel allerede laget og testet en prototype for grensekryssende betalinger. På sikt kan DSP gjøre det billigere og mer effektivt å sende penger på tvers av landegrenser, men det er fortsatt mange spørsmål som må avklares før slike betalingsløsninger eventuelt kommer.

Hvordan får jeg tak i digitale sentralbankpenger?

Det er det for tidlig å si noe spesifikt om, men vi legger til grunn at DSP vil være tilgjengelig som betalingsmiddel på de mest vanlige betalingsplattformene. Vi legger også til grunn at du enkelt vil kunne overføre penger mellom din bankkonto og din DSP-lommebok. 

Kan digitale sentralbankpenger vippses?

Det er for tidlig å si hvilke betalingsplattformer DSP vil bli tilgjengelig på, men tanken er at DSP også skal kunne benyttes på en enkel måte til person-til-person-betalinger via for eksempel mobilen.