Norges Bank

Modeller for pengepolitisk analyse og prognoser

I arbeidet med anslagene og den pengepolitiske analysen, benyttes en rekke ulike analyseverktøy

Systemet for pengepolitisk analyse og anslag

Modeller for pengepolitisk analyse (NEMO)

NEMO (”Norwegian Economy MOdel”) er utviklet i Norges Bank og er en makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse. Modellen er basert på internasjonal forskning og modellutvikling de siste 20 årene og har mange fellestrekk med tilsvarende modeller i andre sentralbanker.

Modeller for korttidsprognoser (SAM)

Korttidsprognosene til Norges Bank er basert på en rekke statistiske og økonometriske modeller og skjønn.  Et bredt sett av informasjon om den økonomiske situasjonen inngår i analysen. Ingen modell er i stand til å gi en fullstendig beskrivelse av virkeligheten. Ulike modeller har ulike egenskaper. Både teori og erfaringer viser at sammenveining av flere modeller ofte treffer bedre enn anslag fra enkeltmodeller. 

Andre modeller for prognoser og analyse

I prognose- og analysearbeid vil det i varierende grad også benyttes en rekke mindre modeller. Disse brukes dels som kryssjekker til prognoser fra andre modeller og dels til analyse av spesielle forhold.

Sist endret 25. mai 2022 14:50