Norges Bank

Norges Bank Memo

Norges Banks håndbok i pengepolitikk

Les rapporten her (nettutgave)
Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
1/2022
Forsidebilde av publikasjonen Norges Banks håndbok i pengepolitikk

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 2. februar 2022 10:00
Publisert 2. februar 2022 10:00