Norges Bank

Regionalt nettverk

Fire ganger i året intervjuer vi ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Vi reiser som regel ut til bedriftene og snakker med lederne ansikt til ansikt. Til sammen har vi samtaler med nærmere 1500 personer ca. én gang i året. I samtaleguiden (pdf) kan du lese mer om hva vi spør om.

Rapporter fra Regionalt nettverk

Hvorfor har vi Regionalt nettverk?

Det regionale nettverket er med på å styrke analysene som ligger til grunn for Norges Banks pengepolitiske beslutninger. Informasjonen fra nettverket har vist seg å gi en god indikasjon på utviklingen i norsk økonomi over tid.

Jevnlig kontakt med økonomi- og samfunnsliv sikrer oss ofte informasjonen raskere enn tilgjengelig offentlig statistikk. Den direkte kontakten med lederne gjør det også mulig å hente inn nyansert og rik informasjon, som ikke dekkes av statistikk eller fanges opp i et spørreskjema. Både kvalitativ og kvantitativ informasjon fra nettverket brukes derfor aktivt i analyse- og prognosearbeidet i Norges Bank, og rapportene sendes til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i forkant av pengepolitiske beslutninger.

Organisering

Utvalget av kontakter gjenspeiler produksjonssiden i økonomien både næringsmessig og geografisk. 

Vi har delt Norge inn i syv regioner. Norge Bank har det overordnede ansvaret for nettverket og for region Øst, mens regionale forskningsinstitutter henter inn informasjon fra resten av landet.

 

Det understrekes at informasjonen fra det regionale nettverket i noen grad er basert på skjønn, med hensyn på hvilke bedrifter som kontaktes og vurderinger av den økonomiske utviklingen. Rapportene fra nettverket representerer ikke Norges Banks eller enkeltbedrifters syn på den økonomiske utviklingen.

 

Sist endret 18. mars 2020 09:00
Sist endret 18. mars 2020 09:00