Norges Bank

Statistikk - statsgjeld

Norske statsrenter

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 16.15 de beste sluttkurser og –renter for hvert enkelt statslån (statskasseveksler og statsobligasjoner). Vi publiserer hver dag etter kl. 09.00 generiske renter og nullkupongrenter.

Utstedelser og tilbakekjøp

Data for alle utstedelser og tilbakekjøp oppdateres påfølgende virkedag ca kl. 9.15. Dataene omfatter informasjon for alle transaksjoner som Norges Bank har gjennomført i førstehåndsmarkedet.

Resultater fra utstedelser og tilbakekjøp i obligasjoner (xlsx)

Resultater fra utstedelser i veksler (xlsx)

Omsetning annenhåndsmarkedet

Primærhandlerne rapporterer hver dag alle kjøp og salg av statspapirer til Norges Bank. Den 10. i hver måned offentliggjøres tall for omsetningen basert på rapporteringen. Tallene kan fordeles på instrumenttype, lån, motpartstype og motpartens geografiske tilhørighet. 

Statsobligasjoner - omsetning i annenhåndsmarkedet (xlsx)

Statskasseveksler - omsetning i annenhåndsmarkedet (xlsx)

Obligasjoner og veksler - omsetning i repomarkedet (xlsx)

Nøkkeltall

Hvert kvartal offentliggjøres tall for statens utestående gjeld, årlig emisjonsvolum til markedet, rentebindingstid for statsgjelden og utestående rentebytteavtaler.

Nøkkeltall for statsgjelden (xlsx)

Hvert år publiseres anslag for låneopptak i statsobligasjoner 2023 (pdf).

Hent data fra datatorg

Flere dataserier er tilgjengelig i Norges Banks datatorg

 

Utestående statsobligasjoner

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Herav statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0010705536NGB 03/2024NST 47614.03.201414.03.20243,0048 2894 000
NO0010732555NGB 03/2025NST 47713.03.201513.03.20251,7561 8174 000
NO0010757925NGB 02/2026NST 47819.02.201619.02.20261,5052 6354 000
NO0010786288NGB 02/2027NST 47917.02.201717.02.20271,7550 6754 000
NO0010821598NGB 04/2028NST 48026.04.201826.04.20282,0042 0004 000
NO0010844079NGB 09/2029NST 48106.03.201906.09.20291,7542 0004 000
NO0010875230NGB 08/2030NST 48219.02.202019.08.20301,37556 0004 000
NO0010930522NGB 09/2031NST 48317.02.202117.09.20311,2545 5754 000
NO0012440397NGB 05/2032NST 48416.02.202218.05.20322,12542 6004 000
NO0012837642NGB 08/2033NST 48615.02.202315.08.20333,0050 4484 000
NO0013148338NGB 04/2034NST 48713.02.202413.04.20343,62524 0004 000
NO0012712506NGB 10/2042NST 48506.10.202206.10.20423,5020 2504 000
            536 28948 000

Utestående statskasseveksler

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Herav statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0012858622NTB 03/2024NST 6215.03.202320.03.2024020 0004 000
NO0012935438NTB 06/2024NST 6319.06.202319.06.2024014 0004 000
NO0013008110NTB 09/2024NST 6418.09.202318.09.2024010 0004 000
NO0013081935NTB 12/2024NST 6518.12.202318.12.2024010 0004 000
            54 00016 000