Norges Bank

Statistikk - statsgjeld

Norske statsrenter

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 16.15 de beste sluttkurser og –renter for hvert enkelt statslån (statskasseveksler og statsobligasjoner). Vi publiserer hver dag etter kl. 09.00 generiske renter og nullkupongrenter.

Utstedelser og tilbakekjøp

Veksler og obligasjoner legges ut ved auksjon på datoer som fremgår av auksjonskalenderen. Auksjonen avsluttes kl 11.00 og resultatet kunngjøres kl 11.05. Se resultatene fra utleggelser

Omsetning annenhåndsmarkedet

Primærhandlerne rapporterer hver dag alle kjøp og salg av statspapirer til Norges Bank. Den 10. i hver måned offentliggjøres tall for omsetningen basert på rapporteringen. Tallene kan fordeles på instrumenttype, lån, motpartstype og motpartens geografiske tilhørighet. 

Statsobligasjoner - omsetning i annenhåndsmarkedet (xlsx)

Statskasseveksler - omsetning i annenhåndsmarkedet (xlsx)

Obligasjoner og veksler - omsetning i repomarkedet (xlsx)

Nøkkeltall

Hvert kvartal offentliggjøres tall for statens utestående gjeld, årlig emisjonsvolum til markedet, rentebindingstid for statsgjelden og utestående rentebytteavtaler.

Nøkkeltall for statsgjelden (xlsx)

Hvert år publiseres anslag for låneopptak i statsobligasjoner 2023 (pdf).

Utestående statsobligasjoner

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Herav statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0010646813NGB 05/2023NST 47524.05.201224.05.20232,0058 6324 000
NO0010705536NGB 03/2024NST 47614.03.201414.03.20243,0068 0004 000
NO0010732555NGB 03/2025NST 47713.03.201513.03.20251,7560 0004 000
NO0010757925NGB 02/2026NST 47819.02.201619.02.20261,5047 0004 000
NO0010786288NGB 02/2027NST 47917.02.201717.02.20271,7545 7504 000
NO0010821598NGB 04/2028NST 48026.04.201826.04.20282,0039 0004 000
NO0010844079NGB 09/2029NST 48106.03.201906.09.20291,7540 0004 000
NO0010875230NGB 08/2030NST 48219.02.202019.08.20301,37556 0004 000
NO0010930522NGB 09/2031NST 48317.02.202117.09.20311,2537 0004 000
NO0012440397NGB 05/2032NST 48416.02.202218.05.20322,12539 0004 000
NO0012837642NGB 08/2033NST 48615.02.202315.08.20333,0026 0004 000
NO0012712506NGB 10/2042NST 48506.10.202206.10.20423,5018 2504 000
            534 63248 000

Utestående statskasseveksler

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Herav statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0012539073NTB 06/2023NST 5915.06.202221.06.2023015 0006 000
NO0012697723NTB 09/2023NST 6021.09.202220.09.2023018 0006 000
NO0012779471NTB 12/2023NST 6121.12.202220.12.2023012 0006 000
NO0012858622NTB 03/2024NST 6215.03.202320.03.2024010 0004 000
            55 00022 000