Norges Bank

Statistikk

Utstedelse av lån

Veksler og obligasjoner legges ut ved auksjon på datoer som fremgår av auksjonskalenderen. Auksjonen avsluttes kl 11.00 og resultatet kunngjøres kl 11.05.
Resultater fra utleggelser

Omsetning av veksler og obligasjoner

Primærhandlerne rapporterer hver dag alle kjøp og salg av statspapirer til Norges Bank. Hver måned offentliggjøres tall for omsetningen i det enkelte lån.
Omsetning i annenhåndsmarkedet

Nøkkeltall

Hvert kvartal offentliggjøres tall for statens utestående gjeld, årlig emisjonsvolum til markedet, rentebindingstid for statsgjelden og utestående rentebytteavtaler.
Nøkkeltall (xlsx) 

Hvert år publiseres anslag for låneopptak i statsobligasjoner (pdf, 2021).

Utestående statsobligasjoner

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0010572878NGB 05/2021NST 47425.05.201025.05.20213,7574 0056 000
NO0010646813NGB 05/2023NST 47524.05.201224.05.20232,0084 0006 000
NO0010705536NGB 03/2024NST 47614.03.201414.03.20243,0058 0006 000
NO0010732555NGB 03/2025NST 47713.03.201513.03.20251,7547 0006 000
NO0010757925NGB 02/2026NST 47819.02.201619.02.20261,5041 0006 000
NO0010786288NGB 02/2027NST 47917.02.201717.02.20271,7541 0006 000
NO0010821598NGB 04/2028NST 48026.04.201826.04.20282,0039 0006 000
NO0010844079NGB 09/2029NST 48106.03.201906.09.20291,7540 0006 000
NO0010875230NGB 08/2030NST 48219.02.202019.08.20301,37548 0006 000
            472 00554 000

Utestående statskasseveksler

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0010876964NTB 03/2021NST 5018.03.202017.03.2021025 0006 000
NO0010884687NTB 06/2021NST 5117.06.202016.06.2021014 0006 000
NO0010892342NTB 09/2021NST 5216.09.202015.09.2021012 0006 000
NO0010908635NTB 12/2021NST 5316.12.202015.12.2021012 0006 000
            63 00024 000