Norges Bank

Statistikk - statsgjeld

Kurser og renter for hvert enkelt statslån

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 16:15 de beste sluttkurser og –renter for hvert enkelt statslån.
Kurser og renter for de norske statspapirene

Nullkupongrenter

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 09:00 nullkupongrentene som er estimerte verdier basert på observerte effektive renter på statskassevekslene og statsobligasjonene.
Tall for nullkupongrenter

Utstedelse av lån

Veksler og obligasjoner legges ut ved auksjon på datoer som fremgår av auksjonskalenderen. Auksjonen avsluttes kl 11.00 og resultatet kunngjøres kl 11.05.
Resultater fra utleggelser

Omsetning av veksler og obligasjoner

Primærhandlerne rapporterer hver dag alle kjøp og salg av statspapirer til Norges Bank. Hver måned offentliggjøres tall for omsetningen i det enkelte lån.
Omsetning i annenhåndsmarkedet

Nøkkeltall

Hvert kvartal offentliggjøres tall for statens utestående gjeld, årlig emisjonsvolum til markedet, rentebindingstid for statsgjelden og utestående rentebytteavtaler.
Nøkkeltall (xlsx) 

Hvert år publiseres anslag for låneopptak i statsobligasjoner (pdf, 2021).

Utestående statsobligasjoner

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0010646813NGB 05/2023NST 47524.05.201224.05.20232,0084 0006 000
NO0010705536NGB 03/2024NST 47614.03.201414.03.20243,0066 0006 000
NO0010732555NGB 03/2025NST 47713.03.201513.03.20251,7552 0006 000
NO0010757925NGB 02/2026NST 47819.02.201619.02.20261,5043 0006 000
NO0010786288NGB 02/2027NST 47917.02.201717.02.20271,7541 0006 000
NO0010821598NGB 04/2028NST 48026.04.201826.04.20282,0039 0006 000
NO0010844079NGB 09/2029NST 48106.03.201906.09.20291,7542 0006 000
NO0010875230NGB 08/2030NST 48219.02.202019.08.20301,37556 0006 000
NO0010930522NGB 09/2031NST 48317.02.202117.09.20311,2531 0006 000
            454 00054 000

Utestående statskasseveksler

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0010908635NTB 12/2021NST 5316.12.202015.12.2021018 0006 000
NO0010950892NTB 03/2022NST 5417.03.202116.03.2022014 0006 000
NO0011025769NTB 06/2022NST 5516.06.202115.06.2022012 0006 000
NO0011089955NTB 09/2022NST 5615.09.202121.09.2022012 0006 000
            56 00024 000