Norges Bank

Statistikk - statsgjeld

Norske statsrenter

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 16.15 de beste sluttkurser og –renter for hvert enkelt statslån (statskasseveksler og statsobligasjoner). Vi publiserer hver dag etter kl. 09.00 generiske renter og nullkupongrenter.

Utstedelser og tilbakekjøp

Data for alle utstedelser og tilbakekjøp oppdateres påfølgende virkedag ca kl. 9.15. Dataene omfatter informasjon for alle transaksjoner som Norges Bank har gjennomført i førstehåndsmarkedet.

Resultater fra utstedelser og tilbakekjøp i obligasjoner (xlsx)

Resultater fra utstedelser i veksler (xlsx)

Omsetning annenhåndsmarkedet

Primærhandlerne rapporterer hver dag alle kjøp og salg av statspapirer til Norges Bank. Den 10. i hver måned offentliggjøres tall for omsetningen basert på rapporteringen. Tallene kan fordeles på instrumenttype, lån, motpartstype og motpartens geografiske tilhørighet. 

Statsobligasjoner - omsetning i annenhåndsmarkedet (xlsx)

Statskasseveksler - omsetning i annenhåndsmarkedet (xlsx)

Obligasjoner og veksler - omsetning i repomarkedet (xlsx)

Nøkkeltall

Nøkkeltallene viser utestående volum av statsobligasjoner og statskasseveksler utstedt i norske kroner av Norges Bank på vegne av Finansdepartementet og rentebindingstiden for statsgjelden ved utgangen av hvert kvartal. Utestående volum av statsobligasjoner omfatter kun obligasjoner utstedt fra 1993 og senere. Tallene oppdateres ved inngangen til hvert kvartal for det foregående kvartalet.

Utestående volum statsobligasjoner (xlsx) 

Utestående volum statskasseveksler (xlsx)

Rentebindingstid på statsgjelden (xlsx)

Anslag for låneopptak i statsobligasjoner 2023 (pdf) Oppdateres årlig

Rentebytteavtaler

Oversikt over alle inngåtte rentebytteavtaler, inkludert avtaler som har forfalt. Tallene oppdateres ved utgangen av hvert kvartal.

Rentebytteavtaler (xlsx)

Hent data fra datatorg

Flere dataserier er tilgjengelig i Norges Banks datatorg

 

Utestående statsobligasjoner

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Herav statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0010732555NGB 03/2025NST 47713.03.201513.03.20251,7563 8176 000
NO0010757925NGB 02/2026NST 47819.02.201619.02.20261,5057 8606 000
NO0010786288NGB 02/2027NST 47917.02.201717.02.20271,7552 5754 000
NO0010821598NGB 04/2028NST 48026.04.201826.04.20282,0043 6504 000
NO0010844079NGB 09/2029NST 48106.03.201906.09.20291,7542 0004 000
NO0010875230NGB 08/2030NST 48219.02.202019.08.20301,37556 0004 000
NO0010930522NGB 09/2031NST 48317.02.202117.09.20311,2545 5754 000
NO0012440397NGB 05/2032NST 48416.02.202218.05.20322,12545 9504 000
NO0012837642NGB 08/2033NST 48615.02.202315.08.20333,0056 2984 000
NO0013148338NGB 04/2034NST 48713.02.202413.04.20343,62536 0254 000
NO0013238246NGB 05/2039NST 48831.05.202431.05.20393,62516 0004 000
NO0012712506NGB 10/2042NST 48506.10.202206.10.20423,5020 2504 000
            536 00052 000

Utestående statskasseveksler

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Herav statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0013008110NTB 09/2024NST 6420.09.202318.09.2024014 0004 000
NO0013081935NTB 12/2024NST 6520.12.202318.12.2024014 0004 000
NO0013181446NTB 03/2025NST 6620.03.202419.03.2025010 0004 000
NO0013261677NTB 06/2025NST 6719.06.202418.06.2025010 0004 000
            48 00016 000