Norges Bank

Statsrenter

Hver virkedag etter kl. 16:15 publiserer Norges Bank de beste kjøps- og salgsrentene for hvert enkelt statslån basert på kvoteringene i interbankmarkedet. Det blir i tillegg publisert generiske renter og beregnede nullkupongrenter for ulike løpetider.

Generiske statsrenter

Generisk rente er den effektive renten på det statspapiret som er nærmest den oppgitte løpetiden. Det publiseres generiske renter for løpetidene 3, 6 og 12 måneder (statskasseveksler) og 3, 5, 7 og 10 år (statsobligasjoner). 

Nullkupongrenter

Daglige data publiseres hver dag etter kl 9.00. Nullkupongrenter er estimerte verdier basert på observerte effektive renter på statskasseveksler og statsobligasjoner.