Norges Bank

Statsrenter

Renter på norske statspapirer som Norges Bank publiserer er av typen nullkupongrenter. I tillegg publiseres de beste sluttkurser og –renter for hvert enkelt statslån hver dag. 

Nullkupongrenter

Daglige data publiseres hver dag etter kl 9.00. Nullkupongrenter er estimerte verdier basert på observerte effektive renter på statskasseveksler og statsobligasjoner.

Data

Om nullkupongrenter

De enkelte nullkupongrentene eller kurven som fremkommer fra disse rentene, er ofte referert til som rentenes terminstruktur. Nullkupongrentekurven gir en entydig sammenheng mellom effektiv rente («yield to maturity») og tid til forfall, og er ikke påvirket av at de enkelte obligasjonslånene er utstedt med ulike kuponger. De publiserte nullkupongrentene er estimerte verdier basert på observerte effektive renter på de norske statskassevekslene (nullkupongpapirer) og statsobligasjonene (kupongpapirer).

Norges Bank beregner nullkupongrentene ved hjelp av en parametrisk metode utviklet av Nelson og Siegel og senere videreutviklet av Svensson, omtalt som NSS-metoden.

Nærmere om Norges Banks metode for beregning av nullkupongrenter (pdf)

Renter på norske statspapirer

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 16.15 de beste sluttkurser og –renter for hvert enkelt statslån 

Syntetiske renteserier opphørt

De syntetiske renteseriene for statskasseveksler og statsobligasjoner hadde siste oppdatering 30. juni 2021. Fra og med 1. juli 2021 er kun de historiske seriene tilgjengelig. Mer informasjon på siden om statsrenter - syntetiske renteserier opphørt

Sist endret 26. juli 2022 12:00
Sist endret 26. juli 2022 12:00