Norges Bank

Statsrenter - syntetiske renter opphører

De syntetiske renteseriene for både statskasseveksler og statsobligasjoner hadde siste oppdatering 30. juni 2021. 

Fra og med 1. juli 2021 er kun de historiske seriene for syntetiske renter tilgjengelig for statskasseveksler og statsobligasjoner.

Bakgrunn for at seriene er avsluttet

Historisk sett ble syntetiske renter publisert fordi det var få utestående obligasjonslån og stor spredning i gjenstående løpetid for de ulike obligasjonslånene. Dermed var det et behov for å interpolere (eller ekstrapolere) for å beregne løpetidssegmentene 3, 5 og 10 år.

I dag er situasjonen annerledes: Strategien til statsgjeldsforvaltningen har vært de siste årene å utstede et nytt 10-årslån hvert eneste år. Fra og med 2023 vil det være et obligasjonslån som forfaller hvert eneste år. Dermed vil det alltid være et obligasjonslån med gjenstående løpetid nær 2, 3, 5, 7 eller 10 år. Disse generiske rentene publiserer Norges Bank hver virkedag kl. 16:15.

Daglige kurser og renter for de norske statspapirene

I tillegg er det slik at obligasjonene langs avkastningskurven som oftest har ulike kupongrenter. Obligasjoner med ulike kupongrenter kan ikke uten videre sammenliknes direkte. To obligasjoner med samme forfallsdato, men med ulik kupongrente, vil ikke ha samme effektive rente. Årsaken er at de gir ulike kontantstrømmer og dermed ikke har samme nåverdi. Dette omtales ofte som kupongeffekten. De observerte effektive rentene på kupongobligasjoner må uttrykkes på en standardisert form før de kan brukes til å beregne for eksempel terminrenter. Ved å utlede nullkupongrentene fra de observerte effektive obligasjonsrentene blir det mulig å sammenlikne obligasjoner med ulike kupongrenter. Norges Bank publiserer hver virkedag rett etter kl. 09:00 nullkupongrenter med løpetider fra 6 måneder til 10 år.

Nullkupongrenter

Sist endret 26. juli 2022 13:30

Mer informasjon

Sist endret 26. juli 2022 13:30