Norges Bank

Generiske statsrenter

Generisk rente er den effektive renten på det statspapiret som er nærmest den oppgitte løpetiden. Det publiseres generiske renter for løpetidene 3, 6 og 12 måneder (statskasseveksler) og 3, 5, 7 og 10 år (statsobligasjoner). 

Den oppgitte renten er midtrenten i interbankmarkedet basert på beste kjøps- og salgsrente ved markedsslutt (kl. 16:00). Daglige data publiseres hver virkedag etter kl. 09:00. Månedsgjennomsnitt, årsgjennomsnitt og mer historikk finnes i Norges Banks datatorg

Generiske renter
Dato 3 mnd 6 mnd 12 mnd 3 år 5 år 7 år 10 år
4,409 4,418 4,345 3,58 3,501 3,52 3,552
4,409 4,418 4,343 3,553 3,451 3,466 3,496
4,409 4,421 4,344 3,539 3,434 3,45 3,48
4,415 4,423 4,342 3,518 3,409 3,425 3,458
4,416 4,423 4,353 3,562 3,454 3,475 3,503
4,415 4,423 4,357 3,567 3,468 3,49 3,513
4,417 4,426 4,366 3,609 3,521 3,53 3,539
4,418 4,431 4,392 3,733 3,645 3,641 3,64
4,421 4,45 4,453 3,894 3,778 3,754 3,722
4,42 4,445 4,438 3,848 3,746 3,73 3,698
4,42 4,444 4,431 3,833 3,751 3,738 3,705
4,421 4,446 4,433 3,835 3,757 3,751 3,718
4,422 4,449 4,432 3,828 3,756 3,756 3,728
4,428 4,45 4,437 3,811 3,736 3,747 3,726
4,427 4,447 4,439 3,822 3,74 3,742 3,716