Norges Bank

Annenhåndsmarkedet

Norske statspapirer er fritt omsettelige i markedet. De handles på flere elektroniske handelsplattformer og over telefon. Statspapirene er notert på Oslo Børs.

Primærhandlere

For å fremme likviditeten i det norske statspapirmarkedet har Norges Bank inngått avtaler med noen banker om å være primærhandler i veksler og obligasjoner. Primærhandlerne er forpliktet til å stille løpende kurser i alle statslånene («market making) og til å fremme interessen for norske statspapirer.

Utlån av verdipapirer

Primærhandlerne har mulighet til å inngå gjenkjøpsavtaler med Norges Bank i samtlige utestående statspapirer, både veksler og obligasjoner. Disse avtalene innebærer at primærhandlerne midlertidig kan kjøpe statspapirer fra statens egenbeholdning med en samtidig avtale om tilbakesalg. Gjenkjøpsavtalene gjennomføres som buy/sellback-transaksjoner mot å stille sikkerhet i form av innskudd på statens konto i Norges Bank. Gjenkjøpsordningen er et trinnsystem. Det første trinnet gir primærhandlerne anledning til å låne to milliarder kroner i hvert statspapir, der renten på kontantsikkerheten er 10 basispunkter lavere enn styringsrenten. I trinn 2 kan primærhandlerne låne ytterliggere to milliarder kroner i hvert statspapir, men da vil renten på kontantsikkerheten være 100 basispunkter lavere enn styringsrenten.

Gjennom gjenkjøpsavtalene er primærhandlerne sikret at de alltid kan levere et statspapir som en investor etterspør i annenhåndsmarkedet.

Omsetning

Primærhandlerne rapporterer på daglig basis alle kjøp og salg av statspapirene til Norges Bank. Alle rapporterte transaksjoner blir registrert med motpartens geografiske tilhørighet og hva slags investor motparten er.

Hver måned offentliggjøres tall for omsetningen i det enkelte lån på statsgjelds nettsider.

Primærhandlere:

Statsobligasjoner 

Meglerforetak

Børsid

Kontaktperson

Telefon

Danske Bank

DDB

Klemens Björklund 

+47 8540 8430

DNB

DNM

Olav Gunnes

+47 2416 9055

Nordea

ND

Lars Even Klepsland

+47 2248 7733

Skandinaviska Enskilda Banken

SEB

Michael Kofoed

+47 2282 7263

Statskasseveksler

Meglerforetak

Børsid

Kontaktperson

Telefon

Danske Bank

DDB

Klemens Björklund

+47 8540 8430

DNB

DNM

Olav Gunnes

+47 2416 9055

Nordea

ND

Lars Even Klepsland

+47 2248 7733

Skandinaviska Enskilda Banken

SEB

Michael Kofoed

+47 2282 7263

Sist endret 4. januar 2021 15:00
Sist endret 4. januar 2021 15:00