Norges Bank

Annenhåndsmarkedet

Norske statspapirer er fritt omsettelige i markedet. Statspapirene er notert på Oslo Børs, men handles også på andre elektroniske handelsplattformer.

For å fremme likviditeten i det norske statspapirmarkedet har Norges Bank inngått avtaler med noen banker om å være primærhandler i veksler og obligasjoner. De er forpliktet til å stille bindende kjøps- og salgskurser på Oslo Børs for hvert statspapir.

Primærhandlerne har mulighet til å inngå gjenkjøpsavtaler med Norges Bank i samtlige utestående statspapirer. Disse avtalene innebærer at primærhandlerne midlertidig kan kjøpe statspapirer fra statens egenbeholdning med en samtidig avtale om tilbakesalg. Gjennom disse avtalene er primærhandlerne sikret at de alltid kan levere et statspapir som en investor etterspør i annenhåndsmarkedet.

Primærhandlere:

Statsobligasjoner 

Meglerforetak

Børsid

Kontaktperson

Telefon

Danske Bank

DDB

Leif Inge Christensen

+47 2286 1318

DNB

DNM

Olav Gunnes

+47 2416 9055

Nordea

ND

Lars Even Klepsland

+47 2248 7733

Skandinaviska Enskilda Banken

SEB

Michael Kofoed

+47 2282 7263

Statskasseveksler

Meglerforetak

Børsid

Kontaktperson

Telefon

Danske Bank

DDB

Leif Inge Christensen

+47 2286 1318

DNB

DNM

Olav Gunnes

+47 2416 9055

Nordea

ND

Lars Even Klepsland

+47 2248 7733

Skandinaviska Enskilda Banken

SEB

Michael Kofoed

+47 2282 7263

Endret 10. desember 2019 14:15
Endret 10. desember 2019 14:15