Norges Bank

Investorrelasjoner

I henhold til mandatet for statsgjeldsforvaltningen har Norges Bank et generelt ansvar for eksterne relasjoner. Det innebærer deltakelse i internasjonale fora, ansvar for markedsføringsaktiviteter og annen kontakt med banker, meglere, investorer og kredittvurderingsbyråer.

Presentasjon for investorer (pdf)

Norges Bank har ansvaret for den løpende kontakten med kredittvurderingsselskaper, mens Finansdepartementet bidrar i prosessen ved behov. Finansdepartementet betaler kredittvurderingsselskapene Moody's og Standard & Poor's for å kredittvurdere Norge. I tillegg kredittvurderer blant annet selskapene Fitch Ratings og DBRS Ratings Limited Norge uoppfordret (eng. 'unsolicited ratings').

Norge har den best mulige kredittvurdering fra alle selskapene.

  Langsiktig gjeld Utsikter Gjeldende vurdering siden
Moody's Aaa Stabil 11.8.1995
Standard & Poor's AAA Stabil 27.7.1992
DBRS* AAA Stabil 4.7.2014
Fitch* AAA Stabil 14.12.2005
Scope Ratings* AAA Stabil 18.8.2017

* Uoppfordret vurdering (eng. "unsolicited rating")

Publisert 5. april 2016 18:00
Endret 20. februar 2019 14:25
Publisert 5. april 2016 18:00
Endret 20. februar 2019 14:25