Norges Bank

Investorrelasjoner

I henhold til mandatet for statsgjeldsforvaltningen har Norges Bank et generelt ansvar for eksterne relasjoner. Det innebærer deltakelse i internasjonale fora og ansvar for kontakt med banker, meglere, investorer og kredittvurderingsbyråer.

Norges Bank legger vekt på åpenhet om forvaltningen av statsgjelden. Møter med aktørene i statspapirmarkedet er viktig for tilbakemeldinger fra markedet på den løpende forvaltningen og kan bidra til å utvide investorbasen. Målet er å ha en bred investorbase, både når det gjelder ulike investortyper og geografisk spredning.                        

Presentasjon for investorer - april 2024 (pdf)

Kredittvurdering av Norge

Ulike kredittvurderingsbyrå foretar jevnlig en vurdering av Norge som låntaker.

Norges Bank har ansvaret for den løpende kontakten med disse selskapene, mens Finansdepartementet bidrar i prosessen ved behov. Norges Bank har på vegne av Finansdepartementet inngått avtale med Moody's om å kredittvurdere Norge. I tillegg kredittvurderer blant annet selskapene Standard & Poor's, Fitch Ratings, DBRS Morningstar og Scope Ratings Norge uoppfordret (eng. 'unsolicited ratings').

Norge har den best mulige kredittvurdering fra alle selskapene.

  Langsiktig gjeld Utsikter Gjeldende vurdering siden
Moody's Aaa Stabil 11.8.1995
Standard & Poor's* AAA Stabil 27.7.1992
Fitch Ratings* AAA Stabil 14.12.2005
DBRS Morningstar* AAA Stabil 4.7.2014
Scope Ratings* AAA Stabil 18.8.2017

* Uoppfordret vurdering (eng. "unsolicited rating")

Sist endret 2. januar 2024 08:00
Sist endret 2. januar 2024 08:00