Norges Bank

Regelverk

Staten utsteder to typer statspapirer: statskasseveksler og statsobligasjoner.

Statskasseveksler har en løpetid på maksimalt ett år når de blir utstedt. Vekslene er nullkupongpapirer, det vil si at de ikke har en pålydende rente. De utstedes til underkurs og innløses til pari ved forfall. Nye statskasseveksler med 12-månders løpetid legges ut i forbindelse med IMM-datoene (tredje onsdag i mars, juni, september og desember.)

Statsobligasjoner har løpetid på over ett år. Obligasjonene har en fast rente (kupong) som gir en rentebetaling på en bestemt dato én gang i året, i hele løpetiden på lånet, av det nominelle pålydende beløpet. Statsobligasjonene er avdragsfrie, det vil si at staten tilbakebetaler hele gjelden den dagen papiret forfaller.

Alle norske statspapirer er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) med egen ISIN-kode («International Securities Identification Number»). Statspapirene er notert på Oslo Børs.

Staten utsteder statspapirer gjennom auksjoner, både når eksisterende statspapirer skal utvides og når nye lån skal utstedes. Nye statsobligasjoner kan også utstedes ved syndikering. I spesielle tilfeller kan statskasseveksler også utstedes ved direkte salg til primærhandlerne. Norges Bank publiserer hvert år en kalender for kommende auksjoner. I auksjonene er det primærhandlerne som legger inn bud på vegne av interesserte kunder og seg selv. Primærhandlerne er banker som Norges Bank har inngått en avtale med. Primærhandlerne har enerett, men også plikt, til å delta på auksjoner av norske statspapirer. Hvis noen ønsker å legge inn bud i en auksjon, må dette gjøres gjennom en av primærhandlerne. Budgivere kan blant annet være norske og internasjonale banker, pensjonskasser, livselskaper og fond.

Sist endret 30. mars 2020 14:40
Sist endret 30. mars 2020 14:40